Vluchtelingen een hand toesteken? Baudouin Van Overstraeten, JRS BelgiumDe opvang van vluchtelingen in onze streken schiet hopeloos tekort, en de problematiek zal alleen maar toenemen. Baudouin Van Overstraeten, directeur van de Jesuit Refugee Service Belgium, luidt de noodklok.

“Verschrikkelijk, ongelooflijk, onvoorstelbaar dat men nu voor het eerst de pretentie heeft de migratie te kunnen stoppen.”

Jesuit Refugee Service (JRS) is een internationale katholieke organisatie, die opkomt voor de rechten van vluchtelingen en gedwongen migranten. JRS werd gesticht in 1980 als een werk van de jezuïeten.

Meer informatie over JRS Belgium: http://www.jrsbelgium.org/?lang=nl

source

You might like

About the Author: thejesuit

1 Comment

  1. Maria en Jozef waren echte vluchtelingen, die toen het weer veilig was zijn teruggekeerd naar hun eigen land. Dat zijn geen migranten, want ze zijn niet in Egypte gebleven. Het is onze christelijke plicht om de vreemdelingen te herbergen. Maar in de Bijbel staat duidelijk omschreven wat dat betekent. Het gaat over individuele of kleine groepen vreemdelingen in verhouding tot het volk van Israel. Hun beherberging, respectievelijk integratie, volgde strenge regels die nimmer de identiteit van Israël in gevaar mochten brengen. Er is vandaag een grote complicatie met onze vluchtelingen, omdat zij in merendeel moslim zijn. De islam kent geen scheiding van staat en religie. De Koran en het voorbeeld van Mohamed getuigen van gewelddadigheid en bandeloze seksuele normen, die ronduit gevaarlijk zijn voor onze samenleving (kijken we maar naar wat er in Keulen is gebeurd). Voor de islam is het christendom minderwaardig en het atheïsme nog meer. Zij zijn een veroverende godsdienst/ideologie en hun doel is om Europa te islamiseren. Daarom is het de vraag of al die vluchtelingen geen andere bedoelingen hebben dan een veilig onderkomen te zoeken (zoals Maria en Jozef). In de asielcentra hebben de christenen het vandaag al zeer hard te verduren. Zo hard, dat ze zich afvragen waarom ze gevlucht zijn. Ze zijn voor het islamitisch geweld gevlucht en worden geconfronteerd met opnieuw islamitisch geweld. Zolang we dit probleem niet erkennen en maatregelen nemen om de mensen te beschermen, schieten we inderdaad hopeloos tekort. Hongarije, Polen en andere christelijke landen hebben dit goed begrepen en aanvaarden enkel nog christelijke vluchtelingen. Verder moeten we meewerken aan duurzame vrede in Syrië, maar ook daar vecht Europa liever haar eigen oorlog dan dat ze het Syrische volk zou willen steunen. Assad wordt aangevallen door IS en Al quaeda, vijanden van de vrijheid, en toch wil enkel Rusland hem steunen. Vraag wat de christenen denken over Assad!

Leave a Reply